Insol Advisor (actuala Continuum SPRL) a reușit depunerea unui plan de reorganizare la primul termen de judecată, după deschiderea procedurii de insolvență, iar la al doilea termen de procedură planul a fost deja confirmat. În doar patru luni de la data deschiderii procedurii de insolvență, societatea se afla practic în reorganizare.

Pols Security SRL este o cunoscută societatea care activează în domeniul serviciilor de protecție și pază. De la înființare și până în prezent, Pols Security SRL a asigurat în cele mai bune condiții paza, protecția si intervenția in obiective precum: unități de învățământ universitar si preuniversitar, unități sanitare (dispensare, clinici) și spitalicești (spitale municipale și naționale), militare (comisariate), industriale (șantiere de construcții, unități de producție), comerciale (piețe agro-alimentare, magazine, restaurante ș.a.), societăți de utilitate publică (Primării, DGIT-uri, Servicii de stare civilă, Evidența populației ș.a.), evenimente culturale și sportive, precum și alte instituții publice și societăți. La data deschiderii procedurii de insolvență, societatea avea un număr de 1.094 agenți.
Societatea a intrat în procedura de insolvență in data de 01.02.2019, în principal pe fondul modificărilor legislative in privința salariul minim pe economie (pragul de referință în domeniul serviciilor de pază) care au crescut cheltuielile ce nu au putut fi transpuse rapid și in creșterea veniturilor.
Conștientizând importanța salvării companiei și a celor peste 1.000 locuri de muncă, în contextul în care exista și voința necesară reorganizării din partea debitorului, Insol Advisor SPRL (actuala Continuum SPRL) a efectuat cu celeritate toate demersurile necesare în vederea întocmirii și depunerii unui astfel de plan de reorganizare.
Planul a fost depus la primul termen, după deschiderea procedurii de insolvență, respectiv în data de 24.05.2019.
După aprobarea planului de către creditori, judecătorul sindic a rămas în pronunțare asupra confirmării acestuia în data de 21.06.2019. În data de 28.06.2019 planul a fost confirmat de către Tribunalul București.
În prezent, la doar un an și trei luni de la deschiderea procedurii de insolvență, societatea Pols Security SRL se află deja în al treilea trimestru de reorganizare finalizat cu succes. Societatea are sanse maxime să iasă cu succes din procedura de insolvență fiind achitate până în prezent integral obligațiile curente și din programul de plăți (80% din totalul prevăzut în plan).
Iată ce declară administratorul special, dl. Tudosie Diculescu:

«… conducerea societății ține să adreseze mulțumirile sale societății Insol Advisor SPRL pentru modul de cooperare în elaborarea ”Planului de reorganizare”, susținerea viabilității acestuia în raporturile cu creditorii, instituțiile financiare, autoritățile de stat și furnizori, precum și coordonare eficientă a activităților de management a SC POLS SECURITY SRL. Rezultatele îndrumării profesioniste a membrilor (echipei) societății Insol Advisor SPRL se evidențiază în ultimul ”Raport financiar trimestrial” care ne asigură premisele îndeplinirii cu success a ”Planului de reorganizare” și revenirea la activitatea normal a societății noastre. »

Pe lângă filtrul  judecătorului sindic, din etapa confirmării, planul de reorganizare a trecut și prin filtrul Curții de Apel București care, în cuprinsul Deciziei nr. 43/16.01.2020 publicată în BPI nr. 5890/30.03.2020, a reținut următoarele:

Pentru multă lume insolvența nu reprezintă decât o procedură laborioasă și anevoioasă. Aceasta debutează de multe ori ca o tornadă iar apoi eșuează într-o monotonie notorie.
Deschiderea procedurii declanșează însă o serie de demersuri care nu sunt ușor de perceput pentru cel care nu este familiarizat cu acest domeniu. Trebuie făcută publică deschiderea procedurii și adunate toate informațiilor necesare în vederea analizării cauzelor și împrejurările apariției insolvenței. Trebuie stabilită masa pasivă, prin analizarea declarațiilor de creanță și totodată inventariate și evaluate activele debitorului. Toate acestea au o rațiune simplă: toți cei interesați trebuie sa cunoască deschiderea procedurii, apoi toți cei care participă ulterior la procedură trebuie să știe ce datori are de acoperit debitorul și mai ales din ce poate plăti aceste datorii (din lichidarea averii, din continuarea activității, din finanțări sau combinații ale acestora).
Legiuitorul a stabilit termene precise de efectuare a tuturor acestor demersuri tocmai pentru a asigura celeritatea procedurii. Totuși, cei care cunosc acest domeniu știu că realitatea este alta. Spre exemplu, termenul legal de maxim un an pentru durata perioadei de observație este de multe ori greu de respectat.  De altfel acesta este interpretat ca un termen de recomandare.
În opinia noastră, celeritatea procedurii nu reprezintă doar un moft legislativ ci reprezintă un indicator real al voinței de reorganizare. Nu trebuie să cădem însă nici în extrema cealaltă în care să considerăm că toate termenele stabilite de către  legiuitor vor putea fi respectate în orice situație. Aglomerarea instanțelor, frecventele situații de fraudă sau abuz de drept, șicanările prin contestații specifice unei proceduri de insolvență constituie doar câteva dintre piedicile care periclitează acest principiu. În astfel de situații, prin celeritatea trebuie înțeles efectuarea tuturor demersurilor necesare imediat ce acest lucru este posibil. Acolo unde este posibilă acordarea unei șanse de reorganizare debitorului celeritatea trebuie respectată altfel această șansă se pierde rapid.