Participarea creditorilor la procedura insolventei


Mecanismul procedurii insolventei


Neplata creanțelor curente. Analiza cererii de trecere la faliment


Apelul impotriva hotararii de trecere la faliment sau de confirmarea a planului de reorganizare


Inadmisibilitatea rezilierii contractelor mentinute de adminstratorul judiciar


Renuntarea la compensatia creantelor in procedura insolventei


Contestatia impotriva executarii silite in insolventa – competenta materiala


Repunerea de drept „in termenul” de inscriere la masa credala sau repunerea de drept in „eternitatea” procedurii? Opinie despre art. 42 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 85/2014.


Instrument de lucru. Principale etape ale procedurilor de insolventa, reglementate de Legea nr. 85/2014


Recuperarea unei creante fiscale pentru care a intervenit sanctiunea decaderii in cadrul unei cereri de rambursare TVA formulata de debitorul aflat in procedura insolventei


Sfera de intindere a scutirii de la plata taxei de timbru in procedura insolventei


Dreptul de a renunta la compensarea creantelor in procedura insolventei


Desemnarea administratorului judiciar provizoriu. Prevaleaza cererea debitorului sau a creditorului?


Art. 169 din Legea nr. 85/2014 instituie o raspundere patrimoniala a administratorului care se transmite mostenitorilor


Creantele bugetare pot fi verificare de practician sub aspectul momentului nasterii lor


Poate fi verificata, pe fond, de catre practicianul in insolventa creanta bugetara contestata?


Impozitele locale pentru bunurile grevate de cauze de preferinta se achita cu prioritate?


Cum se dispune inscrierea provizorie in tabelul definitiv?


Cerere de plata depusa direct la judecatorul sindic


Schimbarea administratorului/lichidatorului judiciar de catre creditorul majoritar


Creanta A.F.I.R. este o creanta anterioara sau o creanta curenta?


Creditorul aflat in conflict de interese are obligatia sa se abtina de la vot in cadrul adunarile generale ale creditorilor?


Drepturile creditorului in procedura insolventei


Supravegherea economica a debitoarei exercitata de creditorul diligent


Desemnarea administratorului judiciar provizoriu si OUG nr. 88/2018. Ramane cum am stabilit!


Instrument de lucru – tabel comparativ: O.U.G. nr. 88 din 02.10.2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul insolventei si a altor acte normative, comparativ cu textele legale in vigoare anterior modificarii si cu proiectul initial al ordonantei de urgenta


Inscrierea la masa credala a fideiusorului sau codebitorului neplatitor si efectele acesteia asupra intocmirii planului de reorganizare judiciara al debitorului


Masuri procedurale de maximizare a gradului de indestulare al creditorilor


Noutatile legislative care vizeaza societatile in dificultate economica. Analiza raportului de cauze din prisma creditorului


Etapele procedurilor de insolventa


Decaderea din dreptul de a propune un plan de reorganizare


Recuzarea judecatorului sindic de catre practicianul in insolventa


Documente justificative ale creantei. Pot fi ele depuse direct in contestatia la tabel daca nu au fost depuse prin inscrierea la masa credala?


Accesoriile creantelor bugetare, ulterioare procesului verbal de sechestru sunt creante garantate?


Averea debitorului aflat in procedura insolventei si garantia de buna executie


OUG nr. 88/2018: aplicabilitatea in cazul procedurilor reglementate de legea nr. 85/2006


Inchiderea procedurii de faliment


Dizolvare ori lichidare: interdictia initierii sau suspendarea in insolventa


Sechestrul penal in vederea confiscarii speciale / extinse in procedura insolventei


Confirmarea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar de catre sindic in cazul indeciziei creditorilor


Limitele atributiilor judecatorului sindic in hotararile pe care le ia in locul creditorilor


Stramutarea dosarului asociat dosarului de insolventa


Nepredarea documentelor contabile: consecinte in raport cu cererea de antrenare a raspunderii