Lichidarea judiciara reprezinta suma de activitati (juridice, manageriale) intreprinse de catre lichidatorul judiciar in cadrul unei proceduri de insolventa. Scopul principal al procedurii de insolventa il reprezinta recuperarea datoriilor de catre creditori. Aceasta recuperare se face intr-un mod colectiv, fiecare creditor fiind supus acelorasi reguli procedurale unitare. In indeplinirea acestui scop, lichidatorul judiciar are obligatia de a maximiza gradul de recuperare al creantelor creditorilor.

Recuperarea datoriilor de catre creditori se poate realiza, teoretic, din urmatoarele surse:

 • Fie din distribuirea profitul realizat in activitatea operationala, in cazul redresarii debitorului;

 • Fie din vanzarea activelor existente in patrimoniul debitorului;

 • Fie din vanzarea activelor readuse in patrimoniul debitorului dupa anularea actelor frauduloase incheiate anterior deschiderii procedurii;

 • Fie din patrimoniul persoanelor culpabile pentru intrarea in insolventa a debitorului, in cazul admiterii unei astfel de actiuni de antrenare a raspunderii patrimoniale a acestor persoane.

O procedura de insolventa se poate derula intr-una dintre urmatoarele variante:

Procedura generala:

Procedura generală a insolventei - etape

Procedura simplificata

Procedura simplificata a insolventei - etape

Atunci cand activitatea debitorului nu mai poate fi redresata in cadrul unei proceduri de insolventa se dispune deschiderea procedurii de faliment, aspect care implica dizolvarea debitorului si ridicarea dreptului de administrare. In aceasta etapa, directia procedurii este orientata inspre lichidarea patrimoniului (vanzarea activelor si acoperirea pasivului) si radierea debitorului.

Principalele etape ale acestei proceduri sunt:

 • Lichidatorul judiciar efectueaza inventarierea tuturor bunurilor din averea debitorului si dispune sigilarea acestora;

 • Dupa inventariere, comitetul creditorilor alege, in baza ofertelor primite, un evaluator, persoana de specialitate independenta de procedura;

 • Dupa intocmirea raportului de evaluare acesta se comunica la dosarul cauzei, impotriva lui putandu-se formula obiectiuni;

 • Lichidatorul judiciar analizeaza perspectivele optime de valorificare a activelor si intocmeste un raport in care propune creditorilor modalitatea de valorificare a bunurilor. De asemenea, lichidatorul judiciar intocmeste si regulamentul de vanzare care cuprinde setul de reguli dupa care se va desfasura procedura de vanzare. Tipurile de valorificare pot fi:

   • Licitatie publica
   • Negociere directa
   • O combinatie intre licitatie publica si negociere directa 
 • Raportul cuprinzand metoda de valorificare si regulamentul de vanzare aferent metodei alese sunt supuse aprobarii adunarii generale a creditorilor. Adunarea este convocata de catre lichidatorul judiciar.

 • Dupa aprobarea raportului si regulamentului aferent, lichidatorul judiciar publica, obligatoriu, un anunt de vanzare pe site-ul Uniunii Nationale a Parcticienilor din Romania (UNPIR) si intr-un ziar de larga circulatie. Facultativ publicitatea vanzarii se face si pe site-ul lichidatorului judiciar si prin orice al mijloc care asigura o cat mai mare mediatizare.

 • Lichidatorul judiciar intocmeste si pune la dispozitia persoanelor interesate de cumpararea activelor un caiet de sarcini care se completeaza cu regulamentul de participare la procedura de valorificare. Caietul de sarcini reprezinta descrierea activului si a tuturor aspectelor esentiale legate de vanzarea acestuia, avand natura unei oferte de vanzare.

 • Regulile de participatie la procedura de valorificare sunt descrise in regulamentul de vanzare. Aceste reguli sunt acceptate in prealabil de catre participantii la procedura de vanzare.

 • Dupa derularea procedurii de vanzare si desemnarea castigatorului, acesta urmeaza să achite in termenul stabilit de regulament pretul bunului.

 • Dupa achitarea integrala a pretului bunului, lichidatorul judiciar intocmeste procesul-verbal de adjudecare. In cazul bunurilor mobile, procesul verbal de adjudecare reprezinta titlu de prorietate, iar in cazul bunurilor imobile, in vederea transferului dreptului de proprietate, se va încheia un contract autentic de vanzare.

Raportul de fonduri si planul de distribuire

In vederea distribuirii catre creditori a sumelor de bani obtinute, lichidatorul judiciar intocmeste raportul de fonduri si planul de distribuire. Acestea au urmatorul continut:

Raport de fonduri si plan de distribuire - Continut

Ordinea de distribuire:

Fondurile obtinute din vanzarea bunurilor si drepturilor din averea debitorului, grevate, în favoarea creditorului, de cauze de preferinta (garantii), vor fi distribuite in urmatoarea ordine:

Ordinea de distribuire a fondurilor in faliment

In cazul fondurilor obtinute din active care NU sunt grevate de cauze de preferinta (garantii) creantele se platesc, in cazul falimentului, in următoarea ordine:

Ordinea de distribuire a fondurilor in faliment

După vanzarea tuturor bunurilor, lichidatorul judiciar intocmeste un raport final, insotit de situatii financiare finale. Dupa aprobarea raportului final de catre judecatorul-sindic se face distribuirea finala a tuturor fondurilor din averea debitorului dispunandu-se inchiderea procedurii.