Decizia RIL-ICCJ nr. 2/26.02.2024 stabilește ca, în cazul cererilor anterioare deschiderii procedurii, însușirea de către practicianul în insolvență nu atrage scutirea de la plata taxei judiciare de timbru.

Argumentele principale sunt:

  1. obligația de plată a taxei de timbru se naște anterior datei deschiderii procedurii de insolvență
  2. sfera de aplicare a prevederii care reglementează scutirea nu se extinde și asupra perioadei anterioare deschiderii procedurii.

Fără a putea contesta corectitudinea juridică a raționamentului deciziei, remarcăm îndepărtarea acestuia de spiritul procedurii insolvenței și chiar de o mai veche orientare dintr-o altă decizie a ICCJ, nr. 147/2013.

În contextul aplicării obligatorii a acestei decizii am analizat care vor fi efectele ei practice. Am concluzionat că instanțele de judecată nu vor putea dispune anularea cererii de chemare în judecată sau a căii de atac pentru neplata taxei judiciare de timbru deoarece achitarea acestei creanțe se va face în cadrul procedurii de insolvență. Practicianul în insolvență va notifica creditorul, organul fiscal competent potrivit art. 40, 41 din OUG nr. 80/2013, cu privire la deschiderea procedurii iar acesta va avea obligația înscrierii creanței la masa credală, creanța având regimul juridic al unei creanțelor bugetare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *