PANI SRL 

Licitație publică cu prezență fizică la sediul procesual al lichidatorului judiciar din București, str. Negru Voda nr. 2, bl. C4, sc. 1, parter, ap. 3, interfon 03, sector 3, cod postal 030774: 21.12.2022 ora 17:00, 20.01.2023 ora 17:00

Licitație publică online (www.licitatii-unpir.ro): 13.01.2023 ora 17:00, 27.01.2023 ora 17:00

Subansamblu Industrial de morărit și panificație Gologanu, Jud. Vrancea (teren în suprafață de 933 mp + construcții + instalații moara MGU3 cu umectare și silozuri cereale cu o capacitate de stocare de 1600 Tone), la prețul de pornire de 485,890 lei. Cu privire la TVA se vor aplica normele și reglementările Codului Fiscal în vigoare la data transferului dreptului de proprietate, pentru fiecare tip de active în parte


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *