Avertizarea timpurie este un instrument care îți spune că trebuie să acționezi rapid, deoarece afacerea ta este in dificultate sau chiar in stare de insolvență.

Este un concept nou, introdus prin Directiva (UE) 2019/1023. Prin această directivă, U.E. și-a propus să rezolve problemele care se nasc din faptul că statele membre nu au proceduri uniforme de insolvență și de prevenire a insolvenței. S-a constatat că acest lucru creează costuri suplimentare pentru investitori, și blocaje în integrarea piețelor de capital. Astfel, Directiva (UE) 2019/1023 urmărește să creeze cadre procedurale uniforme pentru ca în fiecare stat membru, abordarea insolvenței și preinsolvenței să fie identică.

Cu cât calitatea acestor cadre este mai mare, cu atât crește rata de recuperare a creditorilor. „Conform indicatorilor Băncii Mondiale ratele de recuperare din UE sunt cuprinse intre 30% în Croația și România, și 90%, în Belgia și Finlanda. Ratele de recuperare sunt mai mari în economiile în care restructurarea este procedura de insolvență cel mai des întâlnită” *

*(Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrele de restructurare preventivă, a doua șansă și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și de modificare a Directivei 2012/30/UE, pag. 3)

Directiva (UE) 2019/1023 a fost transpusă în legislația internă din România prin modificarea Legii nr. 85/2014. În imaginea de mai jos aveți modul de transpunere al directivei în ceea ce privește avertizarea timpurie:

Avertizarea timpurie. Texte legale

De ce este necesară avertizarea timpurie?

Cu cât un debitor poate să își detecteze dificultățile financiare și să ia măsurile corespunzătoare mai devreme, cu atât probabilitatea ca acesta să evite o insolvență iminentă este mai mare, iar în cazul unei întreprinderi a cărei viabilitate este compromisă definitiv, cu atât procedura de lichidare este mai bine organizată și mai eficientă. Pentru ca debitorii care încep să se confrunte cu dificultăți financiare să fie încurajați să ia din timp măsuri, ar trebui să existe, așadar, informații clare, actualizate, concise și ușor de utilizat despre procedurile de restructurare preventivă, precum și unul sau mai multe instrumente de avertizare timpurie. Pot fi utilizate instrumente de avertizare timpurie care iau forma unor mecanisme de alertă care să indice atunci când debitorul nu a efectuat anumite tipuri de plăți, de exemplu când nu a plătit impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale. Astfel de instrumente ar putea fi dezvoltate fie de către statele membre însele, fie de către entități private, (s.n.) atâta timp cât obiectivul este realizat. Statele membre trebuie să pună la dispoziție online informațiile cu privire la instrumentele de avertizare timpurie, de exemplu pe un site internet sau o pagină web dedicată (s.n.). Statele membre ar trebui să poată adapta instrumentele de avertizare timpurie în funcție de mărimea întreprinderii și ar trebui să poată stabili dispoziții privind instrumentele de avertizare timpurie specifice pentru întreprinderile și grupurile mari, care să țină seama de particularitățile acestora. Prezenta directivă nu ar trebui să atragă nicio răspundere a statelor membre pentru eventuale daune suferite prin proceduri de restructurare care sunt declanșate de astfel de instrumente de avertizare timpurie.”*

*) Directiva (UE) 2019/1023 privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie și decăderile, precum și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și de modificare a Directivei (UE) 2017/1132, pag. 5)

În literatura de specialitate, procesul restructurării este văzut sub forma unui continuum – continuumul restructurării*. Metoda de restructurare evoluează gradual, de la proceduri de restructurare informale (restructurări contractuale, in afara instanței), pana la proceduri de reorganizare formalizate, reglementate de legislația in vigoare.

*) Jose M. Garrido, Out-of-Court Debt Restructuring, The World BankWashington, D.C., 2012

Art. 5 indice 6 din Legea 85/2014 menționează că: „Instrumentele de avertizare timpurie pot fi dezvoltate și de entități private”

Continuum împreună cu partenerii de la FinLight îți pun la dispoziție un astfel de instrument, gratuit și in condiții de confidențialitate maximă.

Avertizarea timpurie. Salvează-ți afacerea în 3 pași

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *