„Procedura insolventei a fost gandita ca o procedura eficienta, care ofera mecanisme adecvate de derulare a procedurii intr-un timp util si rezonabil, oferind asigurarea unui grad ridicat de transparenta si previzibilitate in procedura. Aceasta presupune o succesiune de etape menite sa asigure realizarea scopului procedurii insolventei, iar fiecare etapa are anumite reguli de derulare, care presupun parcurgerea anumitor pasi si formularea unor contestatii, in anumite momente ale procedurii, expres reglementate de legiuitor. Astfel, pasivitatea unor participanti la procedura si omisiunea lor de a intreprinde demersurile necesare intr-un anumit moment impiedica rediscutarea ulterioara a anumitor aspecte, odata ce caile legale ori termenul procedural fixat in acest scop au fost depasite. (…) Exercitarea in termenele impuse de lege a demersurilor conferite de legea insolventei este deosebit de importanta, dat fiind specificul acestei proceduri, in care trebuie asigurata nu doar celeritatea, ci si stabilitatea masurilor luate.”

Decizia nr. 236/C/2020 – A, pronuntata la data de 04.11.2020 de Curtea de Apel Oradea, Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal publicata in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 18800/05.11.2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *