Continuum SPRL, în calitate de administrator judiciar al societății debitoare Ramif Prod SRL „în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement“, cu sediul social în Sat Gura Vulcanei, Comuna Vulcana-Pandele, Str. Calea Brăneşti, Nr. 4, Biroul 2, Judet Dâmboviţa, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Brăila sub nr. J15/445/2002, atribuit în data de 18.10.2002 și Cod Unic de Inregistrare 14954371, prin încheierea de ședință pronunţată în data de 02.05.2019, în dosarul nr. 1841/120/2019, aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, în temeiul art. 137 alin. (1) coroborat cu art. 139 alin. (5) din Legea 85/2014,

 ANUNȚĂ

depunerea Modificării Planului de reorganizare judiciară al societății debitoare Ramif Prod SRL având nr. de înregistrare 548/03.05.2022.

Modificarea Planului de reorganizare a fost propusă, în temeiul art. 132 alin. (1) lit. a) și b) din legea nr. 85/2014 de către societatea debitoare Ramif Prod SRL prin administrator special Rădulescu Florin, în colaborare cu administratorul judiciar Continuum SPRL

În temeiul art. 137 alin. (1) coroborat cu art. 139 alin. (5) din legea 85/2014, administratorul judiciar convoacă adunarea generală a creditorilor societății Ramif Prod SRL la data de 25.05.2022, ora 11:00, la sediul procesual ales al administratorului judiciar, situat în Str. Ionel Perlea nr. 9A, etaj 1, ap. 3, interfon 103C, sector 1, Bucuresti, cod postal 010208, având ca ordine de zi:

Aprobarea Modificării Planului de reorganizare al societății Ramif Prod SRL având nr. de înregistrare 548 din data de 03.05.2022, propus de către societatea debitoare Ramif Prod SRL prin administrator special Rădulescu Florin, în colaborare cu administratorul judiciar Continuum SPRL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *