Continuum SPRL, în calitate de administrator judiciar al societății debitoare EMDOEM ART SRL, desemnată prin Încheierea de ședință pronunțată în data de 28.07.2021, în dosarul nr. 19683/3/2021, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VII-a Civilă, în temeiul art. 99 alin. (3) și art. 100 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,

 ANUNȚĂ

Depunerea la dosarul cauzei a Planului de reorganizare judiciară al societății debitoare Emdoem Art SRL având nr. de înregistrare 435 din data de 31.03.2022.

Planul de reorganizare a fost întocmit și propus de către administratorul special în colaborare cu administratorul judiciar Continuum SPRL, în conformitate cu prevederile art. 132 alin. a) și b) din Legea nr. 85/2014.

În temeiul art. 137 alin. (1) din legea 85/2014, administratorul judiciar convoacă adunarea generală a creditorilor societății Emdoem Art SRL la data de 20.04.2022, ora 14:00, la sediul procesual ales al administratorului judiciar, situat în Str. Ionel Perlea nr. 9A, etaj 1, ap. 3, interfon 103C, sector 1, Bucuresti, cod postal 010208, având ca ordine de zi:

Votarea planului de reorganizare judiciară al societății debitoare Emdoem Art SRL având nr. de înregistrare 435 din data de 31.03.2022, întocmit și propus de către administratorul special în colaborare cu  administratorul judiciar Continuum SPRL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *