„In aplicarea dispozitiilor art. 45 alin. (1) lit. a) si art. 43 alin. (7) din Legea nr. 85/2014 coroborate cu prevederile art. 480 alin. (2) si alin. (3) din Codul de procedura civila, curtea de apel, investita cu solutionarea apelului declarat impotriva hotararii judecatorului-sindic prin care s-a respins o cerere de trecere a debitorului la procedura falimentului sau prin care confirma un plan de reorganizare, admitand apelul, va anula hotararea si va trimite cauza judecatorului-sindic, cu dispozitie obligatorie de trecere a debitorului in faliment.

S-a mai retinut, pe de alta parte, ca, potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 [actual art. 40 alin. (1) din Legea nr. 85/2014], „organele care aplica procedura sunt: instantele judecatoresti, judecatorul-sindic, administratorul judiciar si lichidatorul”.

Totodata, au fost avute in vedere principalele atributii ale judecatorului-sindic reglementate de art. 11 din Legea nr. 85/2006, iar prima dintre acestea era cea prevazuta la lit. a): „pronuntarea motivata a hotararii de deschidere a procedurii si, dupa caz, de intrare in faliment atat prin procedura generala, cat si prin procedura simplificata”.

In atare context, s-a apreciat ca atributiile pe care legea le prevede pentru fiecare dintre participantii la procedura insolventei sunt de competenta exclusiva, ele neputand fi indeplinite de un alt participant la procedura, iar „pronuntarea motivata a hotararii de deschidere a procedurii si, dupa caz, de intrare in faliment atat prin procedura generala, cat si prin procedura simplificata” revine in mod exclusiv judecatorului-sindic.”

Decizia nr. 4 din 15 martie 2021 ICCJ Completul pentru solutionarea recursului in interesul legii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *