StrămutareaEste admisibilă strămutarea unui dosar asociat dosarului de fond în care s-a deschis procedura insolvenței?

 Strămutarea unui întreg dosar care are ca și obiect procedura insolvenței reprezintă, în esență, o cererea admisibilă care poate fi promovată în condițiile art. 140 – a46 Cod proc. civ.. Majoritatea procedurilor de insolvență au deschis pe rolul instanțelor de judecată, pe lângă dosarul de fond diverse alte dosare asociate, în care sunt soluționate aspecte cum ar fi contestațiile formulate în procedură, actiunile în anularea actelor frauduloase, actțiunile în atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvență etc. Se ridică întrebarea de a ști dacă în cazul particular al unor astfel de dosare asociate, se poate solicita stramutarea.

 Analizând această chestiune, Institutul Național al Magistraturii a exprimat următoarea opinie (disponibilă aici):

„Strămutarea unui astfel de dosar nu este admisibilă, față de modalitatea în care dispozițiile art. 41-45 din Legea nr. 85/2014 abordează problema competenței judecătorului sindic ca fiind raportată la dosarul de insolvență în integralitatea sa, pentru dosarul având ca obiect insolvența aceluiași debitor neputând coexista mai mulți judecători sindici. Judecătorul sindic are o competență funcțională care privește integralitatea cererilor care intră în competența sa potrivit dispozițiilor art. 45din legea nr. 85/2014, indiferent că acestea se soluționează în dosarul de bază sau în dosare asociate.

În același sens,  sunt și dispozițiile art. 142 alin. (2) din Regulamentul de ordine interioară aprobat prin HCSM nr. 1375/2015, potrivit cărora dosarul de fond, în procedurile privind insolvența, este constituit din dosarul de bază și, dacă este cazul, din dosare asociate. Prin urmare, dosarele asociatenu pot fi privite ca dosare de sine stătătoare, în legătură cu care să poată fi formulată o cerere de strămutare întemeiată pe motive de bănuială legitimă, ci ca accesorii ale dosarului de fond, care urmează soarta dosarului principal, înclusiv în privința soluției strămutării.”

(I.N.M., Minută. Întâlnirea președinților secțiilor specializate (foste comerciale) ale ICCJ și CA, Căciulata (Hotel Orizont), 15-16 mai 2017, pag. 8)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *