O.G. nr. 6.2019 privind instituirea unor facilitați fiscale a fost modificata

Notificarea intenției de restructurare – 31.01.2023

Depunerea planului de restructurare si a testului creditorului privat prudent – în termen de 6 luni de la data depunerii notificării dar nu mai târziu de 31 iulie 2023.

Analiza datelor existente la nivelul ANAF, aferente aplicarii prevederilor referitoare la restructurarea obligatiilor bugetare

 

 

„La data de 16.05.2022 erau depuse un număr de 2.632 de notificări (termenul maxim de depunere fiind data de 30.09.2021) și un număr de 867 cereri de restructurare, din care aprobate sunt 720 cereri.

 Cuantumul obligațiilor bugetare datorate de contribuabilii care și-au manifestat intenția de a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare este în sumă de 10.804 mil. lei, din care 7.428 mil. lei – obligații bugetare principale și 3.376 mil. lei – obligații bugetare accesorii

Măsura are în vedere efectele create de pandemia de COVID-19, respectiv operatorii economici se confruntă cu lipsa de lichidități, fapt pentru care se impune continuarea măsurilor de sprijin ale acestora pentru a atenua efectele negative asupra economiei.

Se reține de asemenea că mecanismul de restructurare s-a dovedit a fi o soluție optimă pentru operatorii economici de a stinge creanțele bugetare.

Neadoptarea unor măsuri menite să evite intrarea iminentă în faliment a operatorilor economici viabili din punct de vedere economic sau pentru care viabilitatea ar putea fi restabilită rapid, ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung în plan economic și social, având în vedere că lipsa intervenției legislative poate conduce la afectarea interesului general al statului, prin neîncasarea unor creanțe bugetare”

(Sursa: NOTĂ DE FUNDAMENTARE la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal și vamal)Ce trebuie sa faci pentru a obține restructurarea obligațiilor bugetare?

Citește: Restructurarea obligațiilor bugetare în 8 pașiProiectele de restructurare a obligațiilor fiscale întocmite de Continuum SPRL in cifre:

  • Total obligații fiscale înscrise in certificatele de atestare fiscală: 40.207.402 lei

  • Total obligații fiscale eșalonate de plată de organul fiscal: 20.240.082 lei

  • Total obligații fiscale amânate in vederea anulării (amnistie fiscală): 19.967.320 lei

Companiile care vor să beneficieze de mecanismul restructurării financiare trebuie să nu se afle în insolvență, să nu îndeplinească condițiile pentru a beneficia de eșalonare la plată conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală și să prezinte un plan de restructurare și un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent.

Pentru a obține mai multe informații apelați:  0763.751.140; 0754.401.590

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *