Compania

Societatea Pantelimon SA a fost înființată în data de 17.07.1991, conform Deciziei Primariei Bucuresti nr. 594/17 Iulie 1991, ca urmare a reorganizarii Regiei autonome de investitii si administratie locativa “IMOBILIARA RA” sucursala „FOISOR”. Societatea de stat s-a împartit in doua societati distincte: S.R.C. PANTELIMON S.A. si S.C. FOISOR S.A.

In anul 1995, Statul Roman – Ministerul de Finante, prin Agentia Natională pentru Privatizare a transmis catre Fondul Proprietații Private 30% din actiunile din capitalul social al societatii Pantelimon SA. Tot in anul 1995 a transmis restul de 70% actiuni catre Fondul Proprietatii de Stat. În anul 2000 statul roman a vândut toate actiunile si a privatizat societatea.

Până în anul 2017 societatea a desfasurat activitati în domeniul construcțiilor rezidentiale si nerezidentiale. Ulterior, activitatea acesteia s-a orientat catre servicii de întreținere a autovehiculelor (spălătorie auto) precum și servicii de depozitare/închiriere spații depozitare.

Dificultățile

Dificultățile financiare ale societății provin încă din anii 2009-2013, în urma crizei economice, dat fiind faptul ca pe atunci obiectul principal de activitate era cel de lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidențiale.

Obligațiile fiscale istorice s-au acumulat, sumele neputând fi acoperite într-o perioadă scurtă de timp din activitatea de întreținere auto și închirieri/depozitări.

În plus, modificările legislative privind salariul minim pe economie au generat costuri și obligații fiscale suplimentare în sarcina societății. Salariul minim a crescut în perioada 2017-2020 cu aproximativ 53%, aceste costuri nu s-au transpus rapid in venituri suplimentare. Domeniul în care activează societatea este caracterizat de o fluctuație mare a personalului, fapt ce aduce sincope în desfășurarea activității.

Aceste principale cauze au condus la acumularea de datorii bugetare, precum si de accesorii aferente acestora, marind gradul de indatorare si dezechilibru financiar.

Soluția

Societatea a ales să apeleze la instrumentele oferite de O.G nr. 6/2019 în vederea restructurarii obligatiilor sale fiscale.

Sub indrumarea Insol Advisor SPRL in calitate de expert independent, societatea Pantelimon SA a obținut aprobarea planului de restructurare de catre organul fiscal.

“In cautarea unei companii care sa ne elaboreze planul de restructurare conform OG 6/2019 am descoperit o echipa tanara, sufletista si mai ales super-profesionista si excelent pregatita la Insol Advisor. Planul de restructurare elaborat a fost perfect intocmit si aprobat  deja de ANAF iar consilierea oferita de Insol Advisor ne-a ajutat mult in tot acest parcurs. 

Multumim pentru buna colaborare si ne onoreaza sa continuam impreuna acest proiect!”  

(Mihaela Yahia, Director general SRC Pantelimon SA – 25.11.2020)

În temeiul art. 1 alin. (1) din Codul Fericirii echipa Insol Advisor felicită compania Pantelimon SA și declară că va fi alături de aceasta până la momentul emiterii deciziei de finalizare a planului de restructurare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *