OUG nr. 88/2018

Sunt aplicabile dispozițiile art. IX si X din O.U.G 88/2018 în cazul insolvențelor incepute in temeiul Legii 85/2006?

OUG nr. 88/2018 este actul normativ modificator al procedurii insolvenței, celebru prin faptul ca a deschis posibilitatea declanșării executărilor silite individuale, din partea creditorilor curenți, in interiorul procedurii. Art. 143 alin. (1) teza finală din Legea nr. 85/2014, astfel cum a fost modificat, prevede: „Pentru datoriile acumulate în perioada procedurii de insolvență care au vechime mai mare de 60 de zile se poate începe executarea silită”.

Acest text a declanșat un val de executări silite în interiorul procedurilor de insolvență, prin poprirea contului unic de insolvență, în special din partea creditorilor bugetari. Modificarea este contestată în prezent la Curtea Constituțională a României care are înregistrate pe rol un număr total de 15 dosare cu acest obiect. Primul dosar, nr. 509D/2019, a fost înregistrat în data de 08.03.2019. Toate dosarele se află încă în faza de raport.

Până la intervenția Curții Constituționale printr-o decizie care să tranșeze, pentru toate procedurile aflate în curs, acest aspect controversat, chestiunea de a ști cum se aplică în timp OUG nr. 88/2018 prezintă interes în vederea limitării impactului acestui act normativ asupra anumitor proceduri.

Pe rolul Inaltei Curți de Casație și Justiție a fost înregistrat dosarul nr. 1675/1/2019, în vederea pronunțării unei hotărâri preliminare cu acest obiect. În data de 11.11.2019 soluția Înaltei Curți (disponibilă aici) a fost însă următoarea: „Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj – Secţia a II-a civilă, în dosarul nr. 4975/100/2011/a24, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarele chestiuni de drept: „1. dacă măsurile de executare silită individuală în cadrul procedurii colective a insolvenţei vizează şi cauzele asupra cărora s-a deschis procedura în condiţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare; 2. dacă în această procedură de executare silită individuală este posibilă poprirea contului unic de insolvenţă; 3. dacă măsurile de executare silită individuală, ce sunt demarate de către titularii creanţelor curente care îndeplinesc condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale, revin în sarcina judecătorului-sindic spre soluţionare.” Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă”

Analizând această chestiune, Institutul Național al Magistraturii a exprimat următoarea opinie (disponibilă aici):

De vreme ce actul normativ menționat (OUG nr. 88/2018 – n. n.) nu face nicio referire la procedurile de insolvență începute în temeiul Legii nr. 85/2006 concluzia firească care se impune este aceea că modificările legislative nu vizează respectivele cauze, ci numai procedurile ce se desfășoară în temeiul Legii nr. 85/2014.

În susținerea acestei concluzii se mai poate arăta că art. IX din OUG nr. 88/2018 face trimitere când se referă la efectul retroactiv numai la «termenele» nu și la «prevederile» care ar permite eventual o analiză din perspectiva dreptului de a cere executarea silită individuală și în procedurile supuse Legii nr. 85/2006.

De vreme ce art. IX alin. 1 reprezintă o excepție de la principiul neretroactivității legii reglementat de art. 15 alin. 2 din Constituție, această excepție trebuie să fie de strictă interpretare și să vizeze exclusiv situațiile avute în vedere de legiuitor.

Astfel având în vedere și prevederile art. 24 și art. 25 Cod procedură civilă care reglementează principiul potrivit căruia procesele începute sunt guvernate de legea existentă la momentul începerii lor se impune a se sublinia că dispozițiile art. IX și art. X din OUG nr. 88/2018 se aplică exclusiv procedurilor începute și derulate sub imperiul Legii nr. 85/2014, fără a produce în vreun fel efecte asupra celor guvernate de Legea nr. 85/2006, care rămân în continuare supuse prevederilor acesteia”

(I.N.M., Minută. Întâlnirea președinților secțiilor specializate (foste comerciale) ale I.C.C.J. și C.A., Ploiești – Hotel Central, 27-28 iunie 2019, pag. 17-18)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *