Art. 111 alin. (6) L. 85/2014Se poate dispune de către judecătorul sindic, din oficiu, înscrierea provizorie în tabelul definitiv a creanțelor care sunt contestate?

Înscrierea provizorie a unei creanțe la masa credală reprezintă un instrument procedural extrem de util atunci când este vorba de respectarea principiului celerității procedurilor de insolvență. Consecințele pe care le generează însă acest instrument, având în vedere dreptul de vot pe care îl capătă în cadrul adunărilor de creditori aceste creanțe contestate, trebuie analizate cu atenție.

 Analizând această chestiune, Institutul Național al Magistraturii a exprimat următoarea opinie (disponibilă aici):

„Asa cum rezultă cu claritate din chiar textul art. 111 alin.6 din Legea 85/2014, judecătorul-sindic se pronunţă asupra cererii contestatoarei de înscriere provizorie în tabelul definitiv odată cu soluţionarea contestaţiilor.

Calea procedurală aleasă de contestatoare de a cere soluţionarea separată a cererii de înscriere provizorie în tabelul definitiv nu este reglementată de lege, astfel încât cererea de înscriere provizorie în tabelul definitiv trebuie respinsă ca inadmisibilă.

Art. 111 alin. (6) prevede ca acele creanţe care sunt înscrise provizoriu în tabelul de creanţe, din dispoziţia judecătorului-sindic, până la soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva lor, vor avea toate drepturile prevăzute de lege (inclusiv dreptul de vot), cu excepţia dreptului de a încasa sumele propuse spre distribuire. Acestea se vor consemna în contul unic până la definitivarea creanţei.

În primul rând, trebuie observat că numai judecătorul sindic este cel care stabileste caracterul provizoriu al înscrierii. Ca atare este gresită modalitatea prin care unii practicieni în insolvenţă întocmesc tabelele de creanță, prin menționarea – raportat la anumite creanțe – a regimului de «provizoriu».

În al doilea rând, determinarea stării de provizorat este justificată strict din perspectiva complexității probatoriului. Cu alte cuvinte, numai o astfel de argumentație poate să conducă la soluția înscrierii provizorii.

În al treilea rând, din perspectiva noilor modificări aduse prin Codul insolvenței, soluția înscrierii provizorii va trebui încurajată tocmai din perspectiva respectării termenului aferent procedurii de observație, si anume 1 an.

Judecătorul-sindic poate admite, în tot sau în parte, din oficiu, înscrierea creanţelor respective în mod provizoriu în tabelul definitiv, fără să existe o cerere formulată în acest sens din partea contestatorului ori administratorului judiciar.

Judecătorul-sindic poate dispune înscrierea provizorie a creanţelor contestate în tabelul definitiv prin aceeasi sentinţă prin care se pronunţă asupra tuturor contestaţiilor, chiar dacă pentru soluţionarea unora ar fi nevoie de administrare de probe.”

(I.N.M., Minută. Întâlnirea presedinților secțiilor specializate (foste comerciale) din cadrul curților de apel în materia litigiilor cu profesioniști și insolvenței, Sinaia, Hotel Rina, 13-14 iunie 2016, pag. 16)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *