Dizolvare ori lichidareAre măsura preventivă reglementată de art. 493 alin. (1) lit. a) Cod procedură penală („interdicția inițierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice”) vreun efect asupra procedurilor de insolvență?

Intersectarea instituțiilor de drept penal și procesual penal cu cele reglementate de procedura insolvenței este destul de frecventă. În multe astfel de cazuri s-a ridicat problema de a ști dacă măsura preventivă a interdicției inițierii sau suspendării procedurii de dizolvare ori de lichidare este aplicabilă și procedurilor de insolvență sau doar procedurilor de lichidare voluntară.

Analizând această chestiune, Institutul Național al Magistraturii a exprimat următoarea opinie (disponibilă aici):

Măsura preventivă a interdicției inițierii sau suspendării procedurii de dizolvare ori de lichidare a persoanei juridice este incompatibilă cu procedura insolvenței.

Singura procedură compatibilă cu măsura preventivă este cea de dizolvare sau lichidare voluntară (…)

Procedura insolvenței nu poate fi suspendată în temeiul art. 493 alin. (1) lit. a) Cod procedură penală și nu poate fi suspendată nici în baza altui temei juridic, cum ar fi art. 413 C. pr. civ. motivat de faptul că ar exista un proces penal împotriva persoanei juridice. (…)

Soluția expusă (…) este aplicabilă și ipotezei în care debitorul este cel care solicită deschiderea procedurii insolvenței. Ipoteza nu poate fi asimilată dizolvării/lichidării voluntare, avută în vedere de dispozițiile art. 493 alin. (1) lit. a) c. proc. pen. întrucât și în acest caz: îndeplinirea condițiilor pentru deschiderea procedurii insolvenței face obiectul verificărilor judecătorului sindic. (…)

Cu o largă majoritate (13 din cele 14 curți de apel reprezentate la întâlnire) participanții au agreat soluția interpretării restrictive a dispozițiilor art. 493 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., ca fiind aplicabile doar procedurii de dizolvare sau lichidare voluntară.

A fost reținută și soluția contrară, îmbrățișată la nivelul unei curți de apel, în sensul că în contextul redactării deficitare a textului art. 493 alin.(1) lit. a) C. proc. pen. se impune interpretarea extensivă a dispozițiilor acestuia, acestea fiind aplicabile și etapei lichidării din procedura insolvenței.

În unanimitate, participanții au stabilit că se impune o propunere de modificare a dispozițiilor legale prin precizarea expresă a faptului că interdicția inițierii sau suspendarea poate viza doar dizolvarea sau lichidarea voluntară. În acest sens poate fi avută în vedere fie modificarea dispozițiilor art. 493 alin. (1) lit. a) C. proc. pen. fie inserearea unor prevederi în acest sens în cuprinsul Legii nr. 85/2014. De asemenea, în măsura în care se va identifica suficientă practică judiciară neunitară în materie, a fost agreată în unanimitate necesitatea promovării unui recurs în interesul legii de către Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casație și Justiție.”

(I.N.M., Minuta întâlnirii președinților secțiilor specializate (foste comerciale) ale ICCJ și CA, dedicată dezbaterii problemelor de practică neunitară în materia litigiilor cu profesioniști și insolvenței, București, 21 iunie 2018, pag. 7-8)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *