Art. 51 alin. 5 L. 85/2014 Abținerea de la vot în cadrul adunării generale a creditorilorAre obligația să se abțină de la vot, în cadrul adunărilor generale ale creditorilor,  creditorul care se află, din cauza interesului propriu, în conflict de interese cu interesul concursual al creditorilor participanți la procedură?

Pornind de la faptul că în cazul comitetului creditorilor legea reglementează ipoteza conflictului de interese se pune întrebarea în ce măsură este aplicabilă o astfel de prevedere și in cazul adunării creditorilor. Trebuie avută in vedere însă funcția diferită a celor doua foruri decizionale: comitetul creditorilor este un organ operativ, alcătuit din reprezentanți ai creditorilor în timp ce adunarea creditorilor este alcătuită din chiar creditorii participanți la procedură.

Analizând această chestiune, Institutul Național al Magistraturii a exprimat următoarea opinie (disponibilă aici):

„Nu pot fi aplicabile prin analogie dispozițiile referitoare la comitetul creditorilor si în cazul deciziilor adunării creditorilor.

Art. 48 din Legea 85/2014 reglementează în detaliu convocarea si deliberarea în cadrul adunării creditorilor, fără a prevedea vreo situație în care un creditor ar trebui să se abțină de la vot, iar art.48 alin.7 reglementează acțiunea în anularea hotărârii adunării creditorilor, pentru motive de nelegalitate, fără vreo referire la motive legate de un posibil conflict de interese.

Legea nr. 85/2014 reglementează doar două situaţii în care creditorii sunt obligați să se abţină de la vot, respectiv art. 51 alin. (5) si art. 138 alin. (5) din Legea 85/2014, texte care sunt de strictă interpretare, întrucât cuprind limitări ale dreptului de vot recunoscut tuturor creditorilor îndreptățiți să participe la procedură, în sensul art. 5 pct. 19 din Legea 85/2014.

Prin urmare, în lipsa unei obligaţii legale de a se abţine, votul creditorului în cadrul adunării creditorilor este unul valabil exprimat.

(…)

… normele care limitează drepturile sunt de strictă interpretare si nu pot fi extinse prin analogie la alte situații, rațiunea pentru care o prevedere similară cu cea de la art. 51 alin. (5) nu a fost inclusă în cuprinsul art. 48, fiind aceea că în cazul comitetului creditorilor s-a dorit evitarea conflictului dintre interesele creditorilor care fac parte din acest comitet si interesele creditorilor din afara comitetului, situație de care nu poate fi vorba în cazul adunării generale”

(I.N.M., Minută. Întâlnirea presedinților secțiilor specializate (foste comerciale) din cadrul curților de apel în materia litigiilor cu profesioniști și insolvenței, Sinaia, Hotel Rina, 13-14 iunie 2016, pag. 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *