Nepredarea documentelor contabileCare sunt consecințele nepredării documentelor contabile în raport cu cererea de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorilor si a membrilor organelor de conducere a debitorului aflat în insolvență?

In orice procedura de insolventa, analiza documentelor contabile este esentiala pentru stabilirea cauzelor si imprejurarilor intrarii in insolventa. Din acest motiv legea instituie obligatia depunerii acestor documente inca de la momentul deschiderii procedurii de insolventa. Aceasta obligatia revine debitorului prin organele sale.

Se ridica problema de a sti care sunt consecintele care decurg in acele cazuri in care aceste documente nu ajung sa fie puse la dispozitia practicianului in insolventa desemnat in procedura.

Analizand aceasta chestiune, Institutul National al Magistraturii a exprimat urmatoarea opinie (disponibilă aici):

„Modificarea suferită de textul anterior (art. 138 din Legea nr. 85/2006) cu privire la fapta de neținere a contabilității a avut ca scop eliminarea jurisprudenței contradictorii cu privire la atragerea răspunderii pentru neținerea contabilității atunci când administratorul social nu a predat documentele contabile.

De altfel, chiar în vechea reglementare, opinia majoritară era în sensul antrenării răspunderii însă concluzia se întemeia pe o prezumție judecătorească: neținerea contabilității este o faptă negativă generală, care nu poate fi dovedită decât prin faptul pozitiv contrar.

În noua reglementare, prezumția este una legală. În cazul nepredării documentelor contabile către administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, atât culpa, cât și legătura de cauzalitate între faptă și prejudiciu se prezumă. Prezumția este relativă, astfel încât autorul faptei o poate răsturna prin predarea contabilității.

Prin urmare, intenția legiuitorului este clară: omisiunea de predare a documentelor contabile către administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar trebuie asimilată fie faptei de a face să dispară documentele contabile ale societății, fie faptei de a nu ține contabilitatea în conformitate cu legea..”

(I.N.M., Minută. Întâlnirea președinților secțiilor specializate (foste comerciale) ale ICCJ și CA, Căciulata (Hotel Orizont), 15-16 mai 2017, pag. 19)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *