Averea debitorului și garanția de bună execuție

Care este situația juridică a garanției de bună execuție constituită de către un debitor aflat in procedură de insolvență, în varianta indisponibilizării unei sume de bani pentru o perioadă determinată de timp si sub condiția apariției unor vicii?

În practică, garanțiile de bună execuție sunt constituite sub mai multe forme. Din perspectiva unei proceduri de insolvență, forma concretă sub care acestea sunt constituite are un impact determinant asupra modalității de recuperare. Spre exemplu, garanția de bună execuție constituită prin modalitatea reținerii pe factură, generează o creanță născută anterior deschiderii procedurii de insolvență care, pentru a fi recuperată, trebuie să fie înscrisă la masa credală. În schimb, in cazul garanțiilor de bună execuție constituite printr-un depozit situația este total diferită, după cum se arată în opinia Institutului Național al Magistraturii (disponibilă aici) astfel:

„Articolul 5 pct. 5 din Legea nr. 85/2014 defineste averea debitorului ca fiind „totalitatea bunurilor si drepturilor sale patrimoniale, inclusiv cele dobândite în cursul procedurii insolvenţei, care pot face obiectul executării silite potrivit Codului de procedură civilă”. „Garanţia de bună execuţie” nu reprezintă propriu-zis o garanție, astfel încât regimul său nu este acela al unei garanții în procedura insolvenței. În fapt, sumele constituite drept garanție de execuție nu fac parte din averea debitorului în sensul definiției de la art. 5 pct. 5 până la momentul împlinirii termenului de restituire. Eventual, dacă împlinirea termenului de restituire si a condiției inexistenței unor reclamații ar interveni în timpul derulării procedurii, atunci această sumă ar avea regimul unei sume dobândite în cursul procedurii insolvenţei, care ar putea fi distribuită în mod corespunzător.

Până la acest moment însă, problema distribuirii sale este una inexistentă, suma nefăcând parte din averea debitorului.”

(I.N.M., Minută. Întâlnirea presedinților secțiilor specializate (foste comerciale) ale ICCJ si CA, Căciulata (Hotel Orizont), 15-16 mai 2017, pag. 11)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *