Art. 57 L. 85/20141) Poate creditorul care deţine mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor să decidă desemnarea unui alt administrator/lichidator judiciar în orice moment al procedurii?

2) Ce se întâmplă dacă, ulterior adunării generale, face acest lucru iar decizia sa nu este contestată la judecătorul sindic?

Poziția unui creditor deținând peste 50% din totalul masei credale este mai puternică decât a unui creditor obișnuit, în cadrul unei proceduri de insolvență. Se pune intrebarea care sunt totuși limitele pe care această putere le are în desemnarea parcticianului în insolvență.

Analizând această chestiune, Institutul Național al Magistraturii a exprimat următoarea opinie (disponibilă aici):

1) „Creditorul care deţine mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor poate decide, fără consultarea adunării creditorilor, desemnarea unui administrator/lichidator judiciar, până la momentul în care adunarea creditorilor confirmă administratorul/lichidatorul provizoriu, desemnat de judecătorul sindic.

Soluția reiese cu evidență din faptul că art. 57 alin. 3 din Legea 85/2014 prevede posibilitatea creditorului care deţine mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor de a decide, fără consultarea adunării creditorilor, desemnarea unui administrator judiciar ori lichidator judiciar în locul administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar provizoriu ori de a confirma administratorul judiciar provizoriu/lichidatorul judiciar provizoriu.

Or, după desemnarea de către adunarea creditorilor a unui alt administrator/lichidator judiciar în locul administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar provizoriu sau după confirmarea de către adunare a administratorului/lichidatorului judiciar provizoriu suntem în prezența unui administrator/lichidatorul judiciar definitiv.

Ulterior acestui moment, în orice stadiu al procedurii, administratorul/lichidatorul judiciar poate fi înlocuit doar de judecătorul sindic, fie pentru motive temeinice (art. 57 alin 4 din Legea nr.85/2014) , fie la cererea acestuia pentru motive bine justificate (art. 57 alin 5 din Legea nr. 85/2014).

Niciun text nu prevede o atribuție similară având ca titular pe creditorul majoritar, care să îi confere dreptul de a înlocui administratorul/lichidatorul judiciar definitiv, în orice stadiu al procedurii.

Rezultă din interpretarea sistematică a textelor că alineatele 2 si 3 au în vedere administratorul/lichidatorul judiciar provizoriu, în vreme ce alineatul 4, care succede acestora în ordine logică, se referă la un moment ulterior, respectiv la administratorul/lichidatorul judiciar definitiv. Din aceeasi interpretare sistematică rezultă că alineatul 3 nu instituie o derogare de la regula înlocuirii motivate a administratorului/lichidatorului judiciar de către judecătorul sindic, ci este o regulă în oglindă față de alineatul 2 (consecință logică a regulii majorității, care rămâne respectată în ambele alineate) care conferă creditorului majoritar aceleeasi drepturi ca si adunării creditorilor, dar nu mai mult decât acesteia, adică desemnarea unui alt administrator/lichidator judiciar în locul administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar provizoriu sau confirmarea administratorului/lichidatorului judiciar provizoriu.

Adunarea creditorilor poate, cu votul a mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor cu drept de vot (art. 57 alin 4 din Legea nr.85/2014), să sesizeze judecătorul sindic în vederea înlocuirii administratorului/lichidatorului judiciar, iar judecătorul va decide în acest sens numai dacă există motive temeinice.”

 2)… o astfel de hotărâre, adoptată fără o atribuție legală în acest sens de către creditorul majoritar nu îl poate ține pe judecătorul sindic, acesta nefiind obligat să îl numească pe noul administrator judiciar/lichidator. Dacă este sesizat cu această chestiune, judecătorul sindic poate cel mult să pună în discuție calificarea acestei hotărâri a creditorului majoritar, dacă în fapt creditorul majoritar înțelege să solicite înlocuirea administratorului/lichidatorului judiciar.”

(I.N.M., Minută. Întâlnirea presedinților secțiilor specializate (foste comerciale) din cadrul curților de apel în materia litigiilor cu profesioniști și insolvenței, Sinaia, Hotel Rina, 13-14 iunie 2016, pag. 9-10)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *